REGULAMIN

REGULAMIN REALIZACJI KUPONÓW „VOUCHER NA PODRÓŻ POŚLUBNĄ” ZWANY DALEJ KUPON

 1. Zakres regulaminu. Niniejszy regulamin realizacji Kuponów, dalej zwany Regulaminem, określa zasady realizacji kuponów wycieczkowych (dalej: Kupony).

 2. Podmiotem emitującym Kupony jest spółka delta sp.zo.o.

 3. Kupony.

  1. Kupony są znakami legitymacyjnym uprawniającymi posiadacza Kuponu do jego wymiany na wybrane usługi turystyczne, dostępne w ofercie biura podróży „ŁOWCY WAKACJI”, prezentowane na stronie internetowej: www.lowcywakacji.pl
  2. Kupony mogą być zrealizowane przy zakupie usług turystycznych, pakietów lotniczych (wycieczki lotnicze) znajdujących się w ofercie ŁOWCY WAKACJI
  3. Kupony nie są imienne i mogą być przekazywane innym osobom. Jednak wartości kuponów nie łączą się, do jednej rezerwacji można wykorzystać tylko 1 kupon.
  4. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.)

 4. Sposób realizacji Kuponów.

  1. Kupony mogą być realizowane przez każdą osobę, która jest posiadaczem Kuponu
  2. Kupony mogą być zrealizowane wyłącznie w biurze podróży ŁOWCY WAKACJI na wybrane usługi turystyczne z oferty podróży poślubnych
  3. OFERTA PODRÓŻY POŚLUBNEJ to wyjazd zagraniczny lub krajowy dla 2 osób w kwocie od 2500zł/os
  4. Okres ważności Kuponu ustala się na dzień 31.12.2017.
  5. Okres ważności Kuponu oznacza dzień, do którego musi nastąpić rezerwacja usługi turystycznej i dokonanie płatności za usługę. Termin realizacji usługi turystycznej może być późniejszy niż data ważności Kuponu, ale nie późniejszy niż dzień 31.12.2018. Po upływie daty ważności Kupon nie może być realizowany.
  6. Kuponów nie można łączyć i dokonywać zakupu jednej usługi turystycznej z wykorzystaniem kilku Kuponów, również wtedy, jeśli odbiorcami usługi będzie więcej niż jedna osoba.
  7. W celu realizacji Kuponów Posiadacz Kuponu kontaktuje się z biurem ŁOWCY WAKACJI za pomocą dowolnego kanału kontaktu
  8. W momencie dokonywania rezerwacji usługi turystycznej kupujący usługę zobowiązuje się poinformować, że płatność za nabywaną usługę będzie częsciowo dokonywana z udziałem kuponu.
  9. Kupony nie kumulują się z innymi promocjami organizowanymi przez BIURO ŁOWCY WAKACJI.
  10. Kupony nie mogą być zamienione na gotówkę, nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce w przypadku gdy posiadany Kupon, opiewa na kwotę wyższą niż cena za nabywaną usługę turystyczną. Jeśli cena nabycia usługi turystycznej jest wyższa niż wartość Kuponu, kupujący usługę Posiadacz Kuponu dopłaca różnicę kartą kredytową, przelewem, bądź gotówką.

 5. Posiadacz Kuponu, przy realizacji Kuponu, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych umieszczonych w Zamówieniu/przekazanych przy zakupie usługi turystycznej przy użyciu Kuponów, w informatycznej bazie danych ŁOWCY WAKACJI, której administratorem jest ŁOWCY WAKACJI, dla potrzeb realizacji Zamówienia oraz na potrzeby marketingowe.

 6. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie.