O NAS

REGULAMIN VOUCHERÓW

1. Voucher wakacyjny jest wystawiony przez Delta Sp. z o.o. z siedzibą w Pyskowicach (Biuro Podróży Łowcy Wakacji).

 

2. Voucher wakacyjny uzyskuje ważność po opieczętowaniu go. 

 

3. Data ważności Vouchera wakacyjnego określa ostatni dzień, w którym można dokonać rezerwacji i przedstawić Voucher w Biurze Podróży Łowcy Wakacji.

 

4. Voucher ważny jest na okaziciela. 

 

5. Całkowita lub częściowa zamiana Vouchera na środki pieniężne nie jest możliwa.

 

6. Jeżeli wybrana impreza będzie droższa niż wartość Vouchera, Klient dopłaca różnicę w dowolny, dostępny w biurze sposób.

 

7. Jeżeli wybrana impreza będzie tańsza niż wartość Vouchera, różnica powstała w cenie nie będzie zwracana.

 

8. Za Voucher zagubiony, skradziony lub utracony w jakikolwiek inny sposób nie będzie wystawiany nowy Voucher wakacyjny.

 

9. Po dokonaniu za pomocą Vouchera zapłaty za usługi turystyczne nabyte u Organizatora, Voucher wakacyjny traci ważność i nie może być użyty ponownie.